Immigració

                                                           


Descripció

Conjunt d'actuacions que es porten a terme per fomentar el desenvolupament de programes d’acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, de les persones immigrants al Pallars Sobirà.

 

Objectiu

Promoure la integració de les persones nouvingudes al Pallars Sobirà, mantenint la cohesió social i millorant els nivells del benestar del conjunt de la població pallaresa.

 

Persones destinatàries

Població en general, especialment les persones nouvingudes a la comarca.

 

Serveis

 

Servei d’Assessorament Jurídic per a persones estrangeres immigrades. És un servei que ofereix informació, assessorament, orientació i suport a persones estrangeres immigrades, en matèria de legislació d’estrangeria i la seva implicació en la situació personal i, si s’escau, familiar, de l’interessat.

 

Servei de traductors i intèrprets. Borsa de traductors a disposició d’ajuntaments, escoles, entitats, empreses, etc., que facilita l’acollida dels nouvinguts, la comunicació i  la comprensió lingüística, les relacions entre les persones i el procés d’integració a la comunitat.

 

Servei comarcal d’acollida. Conjunt de recursos adreçats a persones nouvingudes a la comarca per tal de promoure la seva autonomia social i personal. 

 

L’impuls de l’ús del català entre els no catalanoparlants. Cursos de formació en català, de nivell bàsic i avançat, en funció del nivell de les persones participants.

Adreça: Serveis Socials. Consell Comarcal del Pallars Sobirà. C/ del Mig, 9 de SORT

Contacte: Concertant entrevista al telèfon 973 620107

Contactar
Responsable: 
Adelaida Aytés
Telèfon: 
973 620 107
Fax: 
973 620 078
Adreça: 

c/ mig, 9 25560 SORT

Horaris: 

Preguntes més freqüents: 
Anuncis: 
Fitxers adjunts: