• Borsa de residus de material per reutilitzar

  • Borsa d'habitatge online

Darreres Notícies

Dimecres 23 de maig de 2018, a les 17.30 hores, a la Biblioteca de Sort. La família constitueix la unitat bàsica de la societat, és el primer nucli afectiu i social de l’infant i representa la primera i més important xarxa de suport per a les persones i, per això, és una de les peces fonamentals de la societat. Actualment trobem una gran varietat de models familiars que són el reflex de la diversitat en què vivim i d’això tractarà el contacontes “Famílies”: del fet que de famílies no n’hi ha dues d’iguals i totes són meravelloses i també dels rols dels membres que en formen part, per reflexionar sobre la visibilització i valoració de les feines domèstiques i les tasques de cura com a responsabilitat compartida entre tots els membres de la família.
El 17 de maig es celebra el dia internacional contra la LGBTIfòbia, terme emprat per incloure l’homofòbia, transfòbia i bifòbia.
Catalunya té al voltant de mig milió de persones amb discapacitat reconeguda, i es calcula que a Europa hi ha uns vuitanta milions de persones amb una o més discapacitats que per causa de barreres en l’entorn no poden dur una vida normalitzada i es troben en situacions de desigualtat i de discriminació social. Els obstacles físics i virtuals no perjudiquen només un col·lectiu específic, sinó que perjudiquen o poden perjudicar el conjunt de la població. Cal entendre la condició d’accessibilitat com a útil o necessària no solament per a les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn, sinó per a totes les persones que se’n poden arribar a beneficiar per l’evolució de llur situació o de llurs capacitats al llarg de les diverses etapes de la vida. En aquest sentit, és especialment necessari incrementar els esforços, tant dels responsables i gestors públics com dels agents privats, des d’un punt de vista formatiu i també des d’un punt de vista pedagògic i publicitari, per a avançar cap al concepte d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom.

Agenda del Pallars Sobirà

Per veure tots els esdeveniments: FemSobira.cat