Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

INFORMACIÓ IMPORTANT (Coronavirus)

DIUMENGE 15 MARÇ 2020

Tancament al públic de la seu del Consell Comarcal a Sort i de totes les seves oficines a partir del dilluns, dia 16 de març de 2020, i fins que la situació epidemiològica ho requereix, limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics.

El servei bàsic de recollida de residus municipals es continuarà prestant com fins ara, amb el sistema porta a porta en els nuclis on el servei es presta d’aquesta forma, i amb la recollida de contenidors en la resta de nuclis.
Restaran tancades, però, les deixalleries d’Esterri d’Àneu i de Sort i se suspèn el servei de recollida a domicili de voluminosos. 
Mentre siguin vigents les mesures adoptades en aquest Decret, el telèfon del servei serà el 666 408 002 al qual podran trucar els usuaris només quan sigui estrictament necessari i durant l’horari que s’estableixi.

El servei de cloració dels abastaments públics d’aigua potable no experimentarà cap modificació.

Els serveis socials comarcals dels Equips Bàsics d’Atenció Social –EBAS-, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones –SIAD- i d’Immigració, s’atendran per via telefònica (tel. 648 089 755) i telemàtica serveissocials@pallarssobira.cat. En casos d’urgència, es valorarà pel servei la possibilitat d’una atenció personal.
Se suspèn, però, el servei de transport adaptat i es tanquen els serveis que ofereix el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CDIAP Pallars Sobirà, i el servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant SISI Pallars Sobirà.
El Banc d’aliments Pallars Sobirà manté els repartiments amb les degudes mesures de seguretat i prevenció.

Decret de Presidència.

Document Actions