Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al pagament del lloguer 2023 per a persones grans (65 anys o més) i persones entre 36 i 64 anys.

Subvencions per al pagament del lloguer 2023 per a persones grans (65 anys o més) i persones entre 36 i 64 anys.

DIJOUS 23 MARÇ 2023

S'ha obert la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer, per l'any 2023, destinades a persones per a persones grans (65 anys o més) i persones entre 36 i 64 anys.
 • Requisits:
  • ser titular d'un contracte de lloguer d'un habitatge o d'una habitació.
  • estar empadronat a l'habitatge quan es faci la sol·licitud (es denegaran les sol·licituds en que la data d'empadronament és posterior a la data de sol·licitud).
  • no pagar un lloguer mensual superior a 600€ en cas d'habitatge i 300€ en cas d'habitatació.
  • acreditar que l'arrendatari ha pagat la fiança a l'arrendador (si consta al contracte de lloguer és suficient).
 • Terminis: de l'11 d'abril al 12 de maig (inclosos).
 • Documentació a presentar o adjuntar si es fa online (pdf): 
  • DNI / NIE de tota la unitat de convivència
  • Llibre de família (si s'escau)
  • Contracte de lloguer
  • Rebuts de lloguer pagats del 2023: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca (immobiliària o finques). En cap cas s'admeten rebuts fets per l'arrendador si s'ha pagat en efectiu. Si la sol·licitud es fa online, s'ha d'adjuntar tots els rebuts un pdf.
  • Full de transferència bancària normalitzat i degudament omplert i segellat per l'entitat financera (es facilitarà si la sol·licitud és presencial i si es fa online està a la web), o bé un certificat de titularitat del compte corrent emès per l'entitat financera.
  • Títol de família nombrosa (si s'escau).
  • Títol de família monoparental (si s'escau).