Baquèira Beret

Cambreres de pis.

Hotel ubicat a Baquèira Beret.

Experiència en hotels de 4 i 5 estrelles.

Per a la temporada d'hivern, de desembre a abril. Possibilitat de continuïtat a l'estiu.

S'ofereix part de les dietes i allotjament.

Enviar Currículum Vitae al Fax: 902490491

 

Més informació
Nom de Contacte: 
Srta. Anna i/o Srta. Patricia
Telèfon: 
902504405