Consell Comarcal del Pallars Sobirà

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà,sol.licita a tots i totes les interessats i interessades que estiguin en disposició dels perfils acadèmics que seguidament es detallen, presentin el seu Currículum Vitae (CV) al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per obrir el període de selecció dels candidats ó candidates a ocupar les places d'AODL (Agent d'ocupació i desenvolupament Local) condicionades a l'aprovació per part del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Per més informació podeu posar-vos amb contacte amb Anna Palau. Telf:973620107

Perfils acadèmics:

Aodl pel projecte del Tros al Plat: persona llicenciada/diplomada en  empresarials i/o Agrònoms o similar.

Aodl Turisme: persona llicenciada/diplomada en turisme i empresarials o similar.

Aodl Esports: persona llicenciada/diplomada en Inef o similar.

Aodl Cultura: persona llicenciada/diplomada en ciències humanístiques, socials, història o similar.

Els CV seran valorats en la seva totalitat.

Termini de presentació de CV: Fins el 15 de febrer de 2008 aquest inclós.

Més informació
Nom de Contacte: 
Anna Palau Vila
Telèfon: 
973620107