Ministerio Educación

Bases de les beques del Ministeri d'educació per al 2009-10

 

S'estableixen, per al curs acadèmic 2009-2010, els paràmetres econòmics de les beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació que es convoquen sense un número determinat de persones beneficiàries, fixant les seves quanties, així com els llindars de patrimoni i renda familiar per a sobre dels quals desapareix el dret a la seva obtenció.

 

Més informació