Ministerio Educación

Dades de termini
Termini: 
Encara sense convocatòria

 

Servei d'Ajuts i Subvencions del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
 

Ajudes individualitzades de transport escolar per al curs acadèmic 2010/2011 (Bases reguladores)


 

Organisme atorgant
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

Objecte
Els Directors Provincials del Departament podran concedir per al curs 2010/2011 ajudes individualitzades per a col·laborar en les despeses de transport d'aquells alumnes dels nivells obligatoris de l'ensenyament que, no disposant de centre docent adequat al nivell d'estudis que han de cursar en la localitat on tinguin fixat el seu domicili familiar, no puguin fer ús de les rutes contractades a aquest efecte per la respectiva Direcció Provincial per a assistir a les classes.

 

Beneficiaris
 • Aquells alumnes dels nivells obligatoris de l'ensenyament que, no disposant de centre docent adequat al nivell d'estudis que han de cursar en la localitat on tinguin fixat el seu domicili familiar, no puguin fer ús de les rutes contractades a aquest efecte per la respectiva Direcció Provincial per a assistir a les classes.
 • Aquells els alumnes que assisteixin a centres de titularitat de l'Estat espanyol en l'estranger.
 •  

  Quantia
  La quantia de les ajudes individualitzades de transport escolar es diversificarà conforme a la següent escala de quilòmetres existents entre el domicili familiar i el centre:
 • Fins a 10 Kms. fins a 306,86 euros Alumne/curs.
 • De més de 10 a 15 Kms. fins a 392,95 euros Alumne/curs.
 • De més de 15 a 20 Kms. fins a 479,84 euros Alumne/curs.
 • De més de 20 a 30 Kms. fins a 566,72 euros Alumne/curs.
 • De més de 30 a 40 Kms. fins a 652,85 euros Alumne/curs.
 • De més de 40 a 50 Kms. fins a 742,08 euros Alumne/curs.
 • De més de 50 Kms. fins a 870,46 euros Alumne/curs.
 •  

  Normativa

   

  Observacions
  Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.
  Més informació