Oficina Comarcal d'Informació a les persones consumidores i usuàries Pallars Sobirà (OCIC)

PUBLICACIÓ DEL CALENDARI D'OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS EN DIUMENGE I FESTIUS PER A L'ANY 2011 APROVAT PEL DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA.

Més informació
Nom de Contacte: 
Anna Palau
Telèfon: 
973620107
Documents: