Parc Natural

Dades de termini
Termini: 
29 de març de 2010 (inclòs) fins a les 14 hores

 

Oferta de 2 places d’oficial 1ª pel Parc Natural de l’Alt Pirineu per l’any 2010 

(Contractació per Forestal Catalana S.A.) Ref.  P1703PNAP           

  Descripció de la plaça: Unitat i Àrea Directiva  Àrea de Gestió Ambiental. Parcs  Tipus de Feina: Peó forestal  Localitat: Ribera de Cardós. Lleida  Grup professional: D1  Salari brut anual: 18.043,14  € bruts anuals  Tipus de contracte: Obra i servei fins al 31 de desembre  Incorporació: 14 d’abril de 2010.  Horari: De dilluns a divendres, jornada de matí  Descripció de les tasques: Tasques de manteniment, neteja de boscos, arranjaments de  camins, conservació de infraestructures del Parc etc.    Requisits 
 • Indispensable Titulació necessària per a l’accés al grup D: Títol de Graduat/ada en 
 • Educació Secundària, Tècnic/a Especialista corresponent a Cicles 
 • Formatius de Grau Mitjà* 
 • Carnet de conduir B* 
  Es valorarà
 • Experiència laboral en feines similars 
 • Carnet de motoserrista* 
 • Carnet per conduir vehicle amb remolc* 
 • Curs de construcció de pedra en sec avalat per una entitat 
 • reconeguda* 
 • Coneixement del territori del Parc i del seus recursos naturals. 
 • Curs de bones pràctiques ambientals * 
 • Curs de prevenció de riscos laborals *  
 • Curs d’ús de maquinaria forestal*  
  Altres
 • Entrevista, valoració curricular i prova pràctica d’ús de maquinaria forestal. 
                  *Es demanarà còpia dels documents justificatius a l’entrevista (que es realitzarà entre els dies 6 i 8 d’abril),  que es realitzarà al magatzem de Ribera de Cardós. En aquesta, s’haurà d’entregar l’Informe de Vida Laboral.  ON CAL PRESENTAR CANDIDATURA:
Les persones interessades poden lliurar els seus CURRICULUM VITAE actualitzats, indicat la referència, a  les oficines de FORESTAL CATALANA S.A. (carrer Sabino de Arana 34, 08028 Barcelona), o bé per correu  electrònic ([email protected]). La data màxima de lliurament de la documentació és el dia 29  de març de 2010 (inclòs) fins a les 14 hores

 

Més informació
Nom de Contacte: 
FORESTAL CATALANA S.A.
Tipus Contracte: 
Obra i servei fins al 31 de desembre