Oferta laboral per Tècnica Comarcal de la oficina de Creu Roja al Pallars Sobirà

Dades de termini
Termini: 
19 de desembre

Oferta laboral per cobrir la plaça de Tècnica Comarcal per a la gestió i coordinació de la oficina de Creu Roja al Pallars Sobirà. La data limit de presentació de curriculums és el dia 19 de desembre 2011.

oferta 1

 

oferta 2

Més informació
Documents: