Ajuts per la rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica d'edificis d'ús residencial i d'habitatges, per a l'any 2012.

Dades de termini
Termini: 
31 de gener de 2012

Convocatòria d'ajuts per a obres de rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica d'habitatges i d'edificis d'habitatges, destinades a titulars de sol·licituds ja presentades en la convocatòria de l'any 2010 i que no van obtenir resolució favorable per manca de pressupost.

Més informació