Preinscripció cursos semipresencials de català (Parla.cat)

Dades de termini
Termini: 
16 de setembre

Des del dia 1 d'agost fins al 14 de setembre hi ha la preinscripció als cursos de català semipresencial amb la plataforma Parla.cat amb tutoria que oferim des del Centre de Normalització Lingüística de Lledia que ofereix els sis cursos de nivell Intermedi i Suficiència i el primer del nivell Elemental. Les persones que no puguin acreditar el nivell, han de fer una prova de col·locació.

La inscripció dels antics alumnes es farà el 12 i 13 de setembre, al Servei Comarcal de Catlà. I la preinscripció per als nous alumnes es pot fer de dos maneres: en línia (de l'1 d'agost al 14 de setembre) o presencialment (del 5 al 14 de setembre). Aquelles persones que no coneguin els eu nivell poden fer una prova de col·locació els dies 6 i 7 de setembre al Servei Comarcal de Català del Pallars Sobirà.

Parla.cat és un espai web per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana. Els cursos a través de la plataforma Parla.cat poden ser lliures i gratuïts o amb tutoria (i pagament). Aquesta darrera modalitat permet l'aprenentatge amb el suport d'un tutor o una tutora que guia i motiva l'aprenent.

La proposta formativa s'organitza, d'acord amb els programes de la Direcció General de Política Lingüística, en dos nivells d'aprenentatge: Intermedi i Suficiència. Aquests nivells es divideixen, cadascun d'ells, en tres cursos (Intermedi 1, Intermedi 2 i Intermedi 3 // Suficiència 1, Suficiència 2 i Suficiència 3). L'accés als materials objecte d'estudi i la relació entre docents i aprenents es vehicula a través d'Internet, amb l'objectiu final que l'alumnat aprengui a usar la llegnua, és a dir, a comunicar-se.

Són cursos quadrimestrals, amb una dedicació paroximada de 45 hores, i combinen l'aprenentatge en línia amb 3 sessions presencials per practicar l'expressió oral. Si els alumnes dels cursos dels graus 1 i 2 obtenen la qualificació d'aptes a la plataforma poden matricular-se al curs següent. Els cursos del grau 3 tenen examen final, homologat, equivalent al de la Direcció General de Política Lingüística.

Per a més informació sobre els cursos, les proves de nivell, la preinscripció i la mtrícula consulteu l'enllaça següent: http://www.cpnl.cat/xarxa/cnllleida/preinscripcio curs 12-13.html.