OFERTA LABORAL A TEMPS PARCIAL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU A L'AJUNTAMENT D'ESTERRI DE CARDÓS

Dades de termini
Termini: 
21 dies des de la seva publicacó

Oferta laboral de l'Ajuntament d'Esterri de Cardós

Categoria: Auxiliar Administratiu

Contracte: A temps parcial 12 hores/setmana

Requisits del perfil: veure anunci adjunt

Contacte: Currículum Vitae a l'Ajuntament d'Esterri de Cardós o bé al Consell Comarcal del Pallars Sobirà

 

Més informació
Nom de Contacte: 
Jordi Viñas / Anna Palau
Telèfon: 
973 62 20 08 / 973 62 01 07
Documents: 
Tipus Contracte: 
temps parcial