Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos (places de pràctiques 2017)

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos aprovada en data 27/11/2017 pel tribunal qualificador en el concurs de mèrits per a la selecció de quatre places de pràctiques remunerades de 6 mesos, efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Més informació
Documents: 
Tipus Contracte: 
Pràctiques