Publicació del resultat final del procés selectiu per a tècnic/a compartit de Joventut

S'ha publicat a l'e-tauler d'edictes el resultat final del procés selectiu de Tècnic/a compartit de Joventut.

Més informació consulteu l'anunci a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=122151&idens=8102650006

Més informació