RESULTAT DE LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE PRÀCTIQUES

Es publica l’acta segona del tribunal qualificador amb els resultats del procés de selecció de les quatre places de pràctiques a concurs efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Més informació
Documents: 
Tipus Contracte: 
Pràctiques