LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS ACCÉS A LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI

Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del concurs-oposició restringit per a l'accés a la condició de funcionari d'aquestes  places de personal laboral fix del Consell Comarcal Fix

Més informació