RESULTAT DE LA SELECCIÓ DE VUIT PLACES DE PRÀCTIQUES per joves inscrits a garantia juvenil

Es publica l’acta del tribunal qualificador amb els resultats del procés de selecció de les vuit places de pràctiques a concurs efectuat d’acord amb les bases publicades el 10 d'octubre de 2018 al tauler d'anuncis del Consell Comarcal i segons les condicions establertes en l’Ordre TSF/1779/2018, de 16 de juliol de 2018, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

 

Per aquelles places que resultin vacants es preveu ampliar un nou termini de presentació de candidatures.

Més informació
Tipus Contracte: 
Pràctiques 6 mesos - jornada sencera