Convocatòria plaça administratiu informàtic.

Dades de termini
Termini: 
28 de març

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU DE SUPORT INFORMÀTIC AL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

 L’objecte de la convocatòria és la provisió, mitjançant concurs-oposició, de la plaça d’administratiu de suport informàtic.

 

Presentació de documentació fins al 28/03/2019, d’acord amb les bases del concurs de mèrits que s’adjunten.

Actualització: Publicació Llista d'admesos i exclosos

Entrevistes el dia 23/04/2019

Més informació