Declaració de bé cultural d’interès local

Dades de termini
Termini: 
14 abril

Surt a exposició pública la declaració de les esglésies de Sant Julià d'Arrós i Sant Lliser de Benante, com a Béns Culturals d'Interès Local

Més informació