Oferta de plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut

Dades de termini
Termini: 
18 de març

Consulteu l'edicte adjunt on consta la convocatòria i bases del procés de sel·lecció per aquesta plaça laboral

Provisió d’una plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut

Per tal d’atendre les necessitats de contractació d’un/a tècnic/a compartit/da de Joventut d’aquesta corporació i de conformitat amb el que disposa l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, es fa públic que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per acord de ple de dilluns 25 de febrer de 2019 ha aprovat les bases i la convocatòria per a la provisió d’una plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut del Pallars Sobirà.

 

Les bases i la convocatòria figuren com annex en aquest anunci.

Termini: 18 de març de 2019, per considerar-se inhàbil el dia 16 de març (quan venç el termini previst a les bases).

Més informació
Nom de Contacte: 
Oficina Jove del Pallars Sobirà (per aclarir dubtes)
Telèfon: 
973620999
Tipus Contracte: 
Obra i servei