Publicació del nomenament de la candidata suplent al procés selectiu per a tècnic/a compartit de Joventut

Dades de termini
Termini: 
31/05/2019

Es fa públic també que el President d’aquesta Corporació ha dictat un Decret de Presidència amb número 2019PRES000220 de 20/05/2019 on consta la renuncia de la candidata escollida i el nomenament de la candidata suplent.

Més informació
Documents: