Publicació del resultat final del procés selectiu per a tècnic/a compartit de Joventut

Dades de termini
Termini: 
31/05/2019

Es fa públic que el President d’aquesta Corporació ha dictat un Decret de Presidència amb número 2019PRES000216 de 15/05/2019 on consta el resultat final del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut del Pallars Sobirà.

Més informació
Documents: