Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou codi sancionador per la Covid-19 en vigència

El Govern ha aprovat el projecte de Decret llei pel qual s’estableix el règim sancionador específic per als casos d’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la COVID-19.

DILLUNS 10 AGOST 2020

La Generalitat proposa sancions molt copioses per a tots aquells que no adoptin les mesures de seguretat establertes per a prevenir la transmissió de la Covid 19.

Infraccions lleus

  • L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.

Aquesta categoria d’infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 €.

Infraccions greus

  • A partir d’ara, es consideren infraccions greus o molt greus tant l’incompliment dels límits d’aforaments als espais tancats o a l’aire lliure com dels horaris d’obertura i tancament per a les diferents tipologies d’establiments i activitats.

Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 € fins a las 60.000 €.

Infraccions molt greus

  • Constitueix infracció molt greu la celebració d’actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen.

En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d’entre els 60.001 i els 600.000 €.

Els ajuntaments de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

Decret llei 30/2020 de 4 d'agost

Document Actions