Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

Termini de presentació: a partir del 29/12/2020. Les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada al Registre i fins a exhaurir el pressupost.

DIMARTS 29 DESEMBRE 2020

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) que es detalla a l’annex 2. En ambdós casos hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

Excepcionalment poden ser beneficiàries d’aquests ajuts aquelles altres empreses industrials no incloses en la base 2.1 que acreditin un projecte d’inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima d’1.000.000,00 d’euros en el cas de grans empreses, o de 250.000,00 euros en el de les pimes, que s’ajustin a les tipologies que s’indiquen a les bases (base 5).

Consulteu-ne les bases completes aquí.

Document Actions