Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocats els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2021

Termini de presentació: del 29/12/2020 al 29/01/2021.

DIMARTS 29 DESEMBRE 2020

Convocats els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a l’any 2021 d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/215/2020, d'11 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica (DOGC núm. 8296, de 16.12.2020).

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import de 150.000,00 euros, tenen caràcter de crèdit pluriennal i són a càrrec de les partides i quantitats pressupostàries següents dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) dels anys 2021, per un import màxim de 120.000,00 euros, i 2022, per un import màxim de 30.000,00 euros:

AG03 D/449 0001 00/6120: 50.000,00 euros

AG03 D/448 0001 00/6120: 50.000,00 euros

AG03 D/482 0001 00/6120: 50.000,00 euros

La concessió dels ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del DARP en les anualitats corresponents. Els crèdits consignats en les partides pressupostàries esmentades podran ser redistribuïts segons la naturalesa jurídica i econòmica de les persones beneficiàries finals dels ajuts.

Consulteu-ne les bases completes aquí.

Document Actions