Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reactivació socioeconòmica Covid19

La contractació dels tècnics de reactivació socioeconòmica Covid19 és una subvenció del SOC al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Els plans de reactivacio socioeconòmica covid19 són els instruments de planificació que han de permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la covid19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.

Les funcions tècniques del Pla de reactivació socioeconòmica covid19 al CC Pallars Sobirà són:

  • Executar, coordinar i fer seguiment del pla de reactivació socioeconòmica elaborat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
  • Dissenyar, implementar i desenvolupar programes, projectes i actuacions destinades a la creació d’activitat econòmica i a la generació i manteniment de llocs de treball estables, portant a terme accions de dinamització empresarial, prospectiva, suport a la competitivitat i rendibilitat empresarial, i desenvolupament de projectes i estratègies, d’acord amb les línies de reactivació socioeconòmica COVID-19 del Pallars Sobirà.
  • Cercar, sol·licitar i justificar subvencions que permetin dur a terme els projectes i accions establerts al Pla d’Acció.
  • Fomentar l’economia regenerativa a partir de recursos locals.
  • Fomentar l’intercanvi d’experiències amb altres territoris i la cooperació amb territoris amb reptes i oportunitats similars.
  • Donar suport a la creació i dinamització d’espais d’intercanvi i col·laboració públic i privat en l’àmbit del desenvolupament local
  • Totes aquelles altres assignades per la persona designada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà per coordinar l'execució del pla.

image003.png

Descarrega't aquí el Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid19