Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prèstec de Gots Reutilitzables

Sol·licitud de gots reutilitzables per a festes i esdeveniments populars.

El servei de cessió de gots reutilitzables s’adreça a Ajuntaments, associacions, comissió de festes, entitats locals, etc per esdeveniments populars. Aquest servei estarà centralitzat a la Deixalleria de Sort.

El procediment a portar a terme per deixar els gots serà el següent: 

  1. Demanar sol·licitud a través del següent formulari
  2. Des de la deixalleria es portarà un registre de totes les sol·licituds i es donarà servei a totes les possibles.
  3. Els gots s’hauran de recollir a la Deixalleria de Sort un o dos dies abans de l’activitat per la qual es necessiten. Es recolliran dins del següent horari: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.
  4. Quan es vinguin a buscar a la deixalleria, s’omplirà un formulari de cessió amb totes les dades necessàries i on signarà la persona responsable o delegada.
  5. Els gots s’entregaran nets.
  6. Els gots es retornaran, no més tard de cinc dies després de l’esdeveniment, nets. Es farà el recompte dels gots retornats i s’anotarà a la sol·licitud de recollida i al fitxer de control i seguiment.
  7. Des del Consell Comarcal recomanarem a l’entitat organitzadora que es faci cobrament d’un € per got entregat al usuari i es torni un cop retornat el got.
  8. En cas d'una pèrdua de 10 o més gots s'estipularà el retorn econòmic, el qual serà invertit en la posterior compra de gots. Si és el cas, ens posarem en contacte per a la seva gestió a partir d'octubre. Agraïm tenir cura del gots per tal que puguin reutilitzar-se al màxim de festes de la comarca

Avís legal i condicions

En virtut de la Llei 15/1999 sobre la protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals seràn incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la Deixalleria Comarcal del Pallars Sobirà depenent del CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ, amb CIF: P 7500010I. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça del Consell Comarcal del Pallars Sobirà c/ mig, 9 de SORT 25560 o al correu electrònic deixalleria@pallarssobira.cat.