Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gots per a esdeveniments populars

Sol·licitud de gots reutilitzables per a festes i esdeveniments populars.

El servei de cessió de gots reutilitzables s’adreça a Ajuntaments, associacions, comissió de festes, entitats locals, etc per esdeveniments populars. Aquest servei estarà centralitzat a la Deixalleria de Sort.

El procediment a portar a terme per deixar els gots serà el següent: 

  1. Demanar sol·licitud a través del següent formulari
  2. Des de la deixalleria es portarà un registre de totes les sol·licituds i es donarà servei a totes les possibles.
  3. Els gots s’hauran de recollir a la Deixalleria de Sort un o dos dies abans de l’activitat per la qual es necessiten. Es recolliran dins del següent horari: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.
  4. Quan es vinguin a buscar a la deixalleria, s’omplirà un formulari de cessió amb totes les dades necessàries i on signarà la persona responsable o delegada.
  5. Els gots s’entregaran nets.
  6. Els gots es retornaran, no més tard de cinc dies després de l’esdeveniment, nets. Es farà el recompte dels gots retornats i s’anotarà a la sol·licitud de recollida i al fitxer de control i seguiment.
  7. Des del Consell Comarcal recomanarem a l’entitat organitzadora que es faci cobrament d’un € per got entregat al usuari i es torni un cop retornat el got.
  8. En cas d'una pèrdua de 10 o més gots s'estipularà el retorn econòmic, el qual serà invertit en la posterior compra de gots. Si és el cas, ens posarem en contacte per a la seva gestió a partir d'octubre. Agraïm tenir cura del gots per tal que puguin reutilitzar-se al màxim de festes de la comarca