Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

COMUNICAT CONJUNT DE REBUIG DAVANT LES AGRESSIONS SEXUALS

COMUNICAT CONJUNT DE L’AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU, EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ I TOTS ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA, DE REBUIG DAVANT LES AGRESSIONS SEXUALS

REBUIG DAVANT LES AGRESSIONS SEXUALS
REBUIG DAVANT LES AGRESSIONS SEXUALS

DIMECRES 16 AGOST 2023

                                   

Davant les agressions sexuals, l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i tots els ajuntaments de la comarca, manifesten el rebuig i condemna més absoluta contra aquestes, vetllant en tot moment per la confidencialitat de la informació i protecció de la víctima.

Les agressions sexuals són una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones.

És alhora un delicte i un greu problema social i polític. La violència sexual és una forma de violència masclista que ens afecta  a tota la ciutadania.

La Llei 5/2008 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, reconeix la violència sexual com a una de les possibles formes de violència que es pot exercir contra les dones. La violència sexual és una de les manifestacions de la violència masclista més freqüent i que queda més invisibilitzada socialment.

Per això, cal posar sobre la taula la realitat de la violència sexual amb què convivim. És imprescindible sumar esforços per  rebutjar aquestes violències i actuar,  tant a les institucions com al carrer, davant les greus conseqüències socials i humanes que pren la violència masclista.

El nostre poble i la nostra comarca, no toleren cap tipus d’agressió sexual, sexista o  lgtbifòbica i treballem per tal d’eradicar-les.

L’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i tots els ajuntaments de la comarca, manifesten el seu compromís i la voluntat de continuar treballant per aconseguir  un poble lliure d’agressions i conductes sexistes i garantir l’atenció a les persones que les pateixen, posant a disposició tots els recursos necessaris per a la seva atenció i recuperació.

Les violències masclistes són un greu problema social i representen una vulneració dels drets humans i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat. Els comportaments  masclistes comporten conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones, en què les violències representen l'expressió més greu i devastadora d'aquesta cultura, que no només destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones.

Les violències masclistes impliquen tant violència sexual quan es produeix un acte sexual no consentit, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, a través de la violència, la intimidació, o la manipulació emocional,  com violència física quan s'utilitza la força; psicològica quan hi amenaces, humiliació, vexacions, exigència d'obediència, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol limitació de la seva llibertat i  violència econòmica - privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.

DIEM PROU !!!

  

Fitxers adjunts