Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SERVEI DE CANGUR A DOMICILI DEL PALLARS SOBIRÀ. 2023

Servei de Cangur a Domicili del Pallars Sobirà, universal per a famílies empadronades i residents a qualsevol municipi del Pallars Sobirà, amb infants a càrrec de 4 mesos a 11 anys i infants amb discapacitat fins a 12 anys. Es tracta d’un servei de cura infantil de proximitat i fora de l’horari escolar amb l’objectiu d’ajudar les famílies, principalment les dones amb dificultats de temps perquè puguin fer compatibles el treball, el descans, el lleure i la cura.

Servei de Cangur a Domicili del Pallars Sobirà
Servei de Cangur a Domicili del Pallars Sobirà

DIMECRES 26 ABRIL 2023

Duració:  2023

Horari:  De dilluns a divendres, de 16 a 20 h (amb inscripció i reserva prèvia)

Servei:

 • Cada servei té una hora i mitja de durada.
 • Màxim de 4 serveis al trimestre (6h) per unitat familiar, excepte valoració social.
 • Copagament de 5 €, en funció dels ingressos de la unitat familiar.
 • Cal reservar per unitat de servei i setmanalment amb una antelació mínima de 72 h.
 • El servei es realitza al domicili familiar i, excepcionalment es podran realitzar acompanyaments sempre a peu als serveis educatius públics.
 • El servei s’executa amb personal amb qualificació (monitor/a, auxiliar d’educació infantil i/o integrador/a social).

Criteris:

S’atendran les demandes fins a exhaurir la partida econòmica disponible per aquest concepte al pressupost del Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a l’any 2023, segons:

 1. Les famílies amb infants de 4 a mesos fins a 11 anys, i/o infants amb discapacitat fins a 12 anys, d’aquells municipis que no disposin d’altres serveis oberts d’atenció a la petita infància.
 2. Col·lectius prioritaris. Famílies monomarentals i/o nombroses, mares o tutores víctimes de violència masclista i altres col·lectius prioritaris d’acord a l’article 6b de la Resolució IFE/4064/2022 de 23 de desembre.
 3. Ordre de reserva al servei.

Com accedeixo al servei

 1. Inscripció al servei?

Emplenar el document d’inscripció al Servei de Cangur a Domicili del Pallars Sobirà i de compromís d’acceptació de la normativa interna del servei, així com una fitxa amb la informació necessària i relativa al nen o nena (inclosa informació sanitària) i altres dades d’interès.

Descarregueu-vos-ho aquí. 

 1. Reserva del servei?

Emplenar el  full de reserva i comprovant de realització amb una antelació de 72 h.

descarregueu-vos-ho aquí. 

La inscripció i la reserva s’han d’entregar a LA MANGALA SCCL, per mail: lamangala@hotmail.com,  o presencialment al c/ Dr. Pol i Aleu 26 bis baixos de Sort, de 8.30 a 16h.

Telèfon: 620346846 (Roser).

Compromisos de les famílies:

 • Complimentar la fitxa d’inscripció i aportar la documentació i informació requerida
 • Complimentar el full de reserva del servei i, un cop fet, signar el justificant d’haver rebut el servei
 • Ser puntuals al domicili a l’hora d’inici i de finalització del servei