Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció Precoç

treball_h2.jpg  

Captura de pantalla 2014-12-05 a les 12.13.28.png           CDIAP I EL CONFINAMENT.jpg

Descripció 

Els serveis d'atenció precoç són serveis que incideixen en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los. 

Ofereix un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari –psicòloga, logopeda, fisioteraputa i treballadora social- que s’entén, en un sentit ampli, des del moment de la concepció fins que l’infant compleix els 6 anys.

Objectiu

Atendre la població infantil des de la concepció fins que l’infant compleixi els sis anys, per tal de facilitar una maduració adequada en totes les dimensions de la seva evolució i per aconseguir el nivell màxim de desenvolupament personal i d’integració a l’entorn.

Funcions 

El servei d'atenció precoç ha de posar a l'abast de la persona usuària les tècniques i actuacions més adequades per tal d'aconseguir potenciar al màxim les capacitats de l’infant i adequar el seu entorn a les seves necessitats de tal manera que li permeti assolir el màxim benestar i un òptim desenvolupament.

El servei es concretarà en l'abordatge global del cas, l'atenció directa de l'infant i el seu entorn més immediat, la família i l'escola.

Atenció directa a l'infant: Des d'un abordatge global comprèn el diagnòstic, la intervenció terapèutica i l'avaluació i seguiment. 

Atenció a la família: Comprèn les actuacions d’informació, assessorament, suport i, quan sigui possible, grups de pares i mares.

Suport a l'escola.

Seguiment dels infants de risc biològic, psicològic i social.

Coordinació amb els recursos de la zona

Persones destinatàries

Els destinataris són els infants amb trastorns en el desenvolupament o risc de patir-los, des del moment de la concepció i fins que compleixin 6 anys, i llurs famílies.

Adreça: Servei d’Atenció Precoç -CDIAP Pallars Sobirà-. Serveis Socials. Consell Comarcal del Pallars Sobirà. C/ St. Ot, 9-15 baixos de SORT

Contacte: Concertant entrevista al telèfon 973621299 (dimarts i dimecres matí)

Document Actions