Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei de Cangur a Domicili del Pallars Sobirà

PROJECTE PILOT (OCTUBRE-DESEMBRE 2022)

isologo fons clar.jpg

Servei de Cangur a Domicili del Pallars Sobirà, universal, per a famílies residents al Pallars Sobirà amb infants a càrrec de 4 mesos a 4 anys i infants amb discapacitat fins a 12 anys.

Es tracta d’un servei de cura infantil de proximitat i fora de l’horari escolar amb l’objectiu d’ajudar principalment les dones amb dificultats de temps perquè puguin fer compatibles el treball, el descans, el lleure i la cura.

Duració:  De 3 d’octubre al 31 de desembre de 2022.

Horari:  De dilluns a divendres, de 16 a 20 h (amb inscripció i reserva prèvia).

Descripció:

  • Cada servei té una hora i mitja de durada.
  • Màxim de 4 serveis al trimestre (6h) per unitat familiar, excepte valoració social.
  • Copagament de 5 €, en funció dels ingressos de la unitat familiar.
  • Cal reservar per unitat de servei i setmanalment. (No es poden fer reserves per a un servei periòdic).
  • El servei es realitza al domicili familiar i s’executa per personal amb la qualificació exigida (monitor/a, auxiliar d’educació infantil i/o integrador/a social).

Criteris:

S’atendran les demandes fins a exhaurir la partida econòmica disponible per aquest concepte al pressupost del Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a l’any 2022, segons:

  1. Formar part d’un col·lectiu prioritari: Famílies monoparentals i/o nombroses, víctimes de violència masclista i altres col·lectius prioritaris de l’article 4b de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre.  
  1. Ordre d’inscripció al servei.

Com accedeixo al servei?

1. Inscripció al servei

Emplenar el document d’inscripció al Servei de Cangur a Domicili del Pallars Sobirà i de compromís d’acceptació de la normativa interna del servei, així com una fitxa amb la informació necessària i relativa al nen o nena (inclosa informació sanitària) i altres dades d’interès.

Descarregueu-vos-ho aquí.

2. Reserva del servei

Emplenar el  full de reserva i comprovant de realització amb una antelació de 72 h.

Descarregueu-vos-ho aquí.

La inscripció i la reserva s’han d’entregar a LA MANGALA SCCL, per mail a: lamangala@hotmail.com,  o presencialment al c/ Dr. Pol i Aleu 26 bis baixos de Sort, de 8.30 a 16h.

Telèfon: 620346846

3. Confirmació de la reserva

Un cop rebuda la inscripció i el full de reserva, l'empresa us confirmarà la disponibilitat del servei sol.licitat.

Compromís de les famílies:

  • Complimentar la fitxa d’inscripció i aportar la documentació i informació requerida.
  • Complimentar el full de reserva del servei i signar el justificant d’haver rebut el servei.
  • Ser puntuals al domicili a l’hora d’inici i de finalització del servei.

      corresponsables.png       ministerio de igualdad.jpg     departament igualtat i feminismes.jpg

 

Document Actions