Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

treball_h2.jpg

El servei d'atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d’accions, prestacions i tecnologia adequada que es realitza en el domicili de la persona o el seu entorn, oferint una atenció integral a persones i/o unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià. Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social  individual, familiar o convivencial. El servei d’atenció domiciliària comprèn el servei d’ajuda a domicili i el servei de les tecnologies de suport i cura.

Funcions.

La finalitat del servei és promoure una millor qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Pallars Sobirà, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari: 

- Donar suport a persones i/o famílies amb dificultats per afrontar les activitats de la vida diària, afavorint el desenvolupament i/o recuperació de les capacitats personals.

- Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia personal donant suport per a realitzar les activitats de la vida diària i/o mantenir l’entorn domèstic en condicions adequades d’habitabilitat.

- Potenciar l’autonomia personal i familiar per a la integració en l’entorn habitual tot promovent la seva participació

- Donar suport a les persones cuidadores no professionals de familiars en situació de dependència, especialment a aquelles amb sobrecàrrega emocional

- Ser element de detecció de situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions socials o d’altres àmbits.

El servei d’ajuda a domicili (SAD) és el conjunt d’actuacions que configuren el nivell mínim d’atenció a la persona que es presta en el seu domicili. Tenen caràcter asistencial, preventiu, socioeducatiu per a persones i nuclis familiars, així com de suport a les persones cuidadores no professionals. Està contingut dins del pla d’atenció social individual i comprèn les actuacions de caràcter personal (atenció personal i aprenentatges d’hàbits), actuacions de caràcter domèstic, actuacions de suport a les persones cuidadores no professionals i actuacions preventives adreçades fonamentalment al seguiment de la situació sociopersonal i de salut de les persones, com a prevenció de possibles situacions de deteriorament.

Persones destinatàries:

SAD SOCIAL. Persones i/o unitats de convivència en situació de risc social i amb dificultats d’adaptació social (problemes d’organització de la llar, d’atenció a les persones que formen part de la unitat de convivència i de relació amb l’entorn per manca d’hàbits o d’habilitats). 

SAD SEGUIMENT. Preferentment persones majors de 80 anys que viuen soles o amb altres persones grans d’edat similar, o amb altres persones a càrrec seu.

SAD DEPENDÈNCIA. Persones i/o unitats familiars de convivència amb manca d’autonomia personal o en situació de dependència, que es troben, per motius físics, psíquics o socials, amb dificultats per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar. 

El Servei de Teleassistència (TA). Permet la connexió permanent entre la persona usuària i una central d’alarmes, 24 hores, els 365 dies de l’any, per atendre qualsevol tipus d’emergència, avisant les persones de contacte i activant els serveis d’emergència del territori en cas que sigui necessari.

Teleassistència domiciliària -fixa-: Terminal instal.lat al domicili de la persona, amb una o dues unitats de control remot en format penjoll o polsera que permeten connectar de forma permanent amb el centre d’atencióEls terminals sempre estan connectats a la línia telefònica i tenen instal.lats un micròfon d’alta sensibilitat i un altaveu de més potència i nitidesa que, malgrat l’usuari hagi realitzat la trucada a certa distància pot establir comunicació.

Teleassistència mòbil: Terminal mòbil de teleassistència que, a més de tenir connexió telèfonica permanent amb una central d’atenció, incorpora un localitzador GPS que permet conèixer, si és el cas, el posicionament geogràfic de la persona usuària.

Dispositius per a la detecció de riscos a la llar (inalàmbrics, associats a l’aparell de teleassistència fix): detectors de fum i detectors de mobilitat/passivitat (d’obertura de portes i de moviment) 

Persones destinatàries

Preferentment persones majors de 65 anys, que viuen soles i/o amb altres persones també grans i/o viuen amb altres membres però passen la major part del dia soles. 

Adreça: Serveis Socials. Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Camí de la Cabanera, s/n de SORT.

Contacte: Concertant entrevista al telèfon 973620107 

 

Document Actions