Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SIAD-Servei d’Informació i Atenció a les Dones

siad.jpg

  institid catala dones.jpg    LOGO GENCAT CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA.jpg            

SIAD-Servei d’Informació i Atenció a les Dones,  és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.

  • Servei d’informació i assessorament, per informar les dones sobre l’exercici dels seus drets, proporcionant orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
  • Assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions de violència masclista, coordinant l’actuació i efectuant les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari, per a l’abordatge d’aquest tipus de violència. 
  • Coordinació amb els serveis socials i altres recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.)
  • Servei d’Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a altres serveis. Els serveis d’assessorament jurídic els porta a terme una advocada amb coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere. 
  • Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a altres serveis. Aquest servei el porta a terme una psicòloga amb la formació específica en l’atenció, detecció de situacions de violència masclista i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.
  • Treball amb la comunitat i el teixit associatiu femení- Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de dones.

Servei d’atenció i acolliment d’urgència        

Serveis que faciliten acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si escau, a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

Campanya de prevenció i detecció de les violències sexuals

                                      violencia.jpg

Contacte

Telèfon 973620107

siad@pallarssobira.cat

Cita prèvia