Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Funcions

Els consells comarcals són l’òrgan de govern i d’administració de la comarca que, juntament amb els municipis, tenen la finalitat d’oferir al ciutadà una sèrie de serveis que faciliten el seu dia a dia i repercuteixen positivament en el benestar de la societat.

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà (CCPS), és una administració local de caràcter territorial, que té com a principal funció la prestació de serveis a la ciutadania que repercuteixen positivament en el seu benestar.

La comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. 

També coopera econòmicament en la realització d’obres, serveis i activitats dels municipis i du a terme projectes d’abast comarcal i supramunicipal, enfocats al desenvolupament socioeconòmic local.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  • Gestió del transport i els menjadors escolars
  • Servei de transport adaptat
  • Servei d'informació i atenció a les dones
  • Inspecció d'instal·lacions juvenils i activitats d'estiu i en el lleure
  • Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles.
  • Oficina d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya- Tramitació de cèdules d’habitabilitat, prestacions d’ajudes de lloguer i rehabilitació i registre d’habitatges de protecció oficial.
  • Oficina del Consumidor