Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com es demana el carnet d'alberguista? i el d'estudiant internacional?

Carnet d'alberguista

El Carnet d'Alberguista t'obre les portes als albergs de la XANASCAT. Alhora, et permet gaudir de les més de 4.000 instal·lacions de la International Youth Hostel Federation (IYHF) situades als principals indrets turístics del món. 
Des de la Xanascat volem donar un valor afegit als nostres usuaris i premiar la seva fidelitat a través d'un Carnet d'alberguista ple d'avantatges. El Carnet dóna accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots aquells àmbits vinculats al món de l'alberguisme que es poden dur a terme al territori català: turisme, esport, aventura, oci, cultura, art, gastronomia, diversió.... Sens dubte, el carnet d'alberguista et resultarà imprescindible en tots els teus viatges i és per això que caldrà que consultis els nous avantatges que contínuament s'aniran incorporant. 

Validesa: 
El període de validesa dels carnets és d'un any des de la data d'expedició. 

Modalitats: 

Carnet d'alberguista jove: (6 disponibles als Serveis de Joventut del Pallars Sobirà)
Per a joves de 14 a 29 anys inclosos 
Documentació que cal presentar
DNI, NIE o passaport original 
Autorització paterna, juntament amb fotocòpia del DNI de la persona que autoritza, en el cas dels menors d'edat . 
Preu: 6€ a partir del 01/02/2013 **

Carnet d'alberguista d'adult: (5 disponibles als Serveis de Joventut del Pallars Sobirà)
A partir de 30 anys (sense límit d'edat) 
Documentació que cal presentar
DNI, NIE o passaport original 
Preu: 13 € a partir del 01/02/2013 **

Carnet d'alberguista familiar: (0 disponibles als Serveis de Joventut del Pallars Sobirà)
Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys. 
Documentació que cal presentar
DNI, NIE o passaport original del pare o mare 
Llibre de família o equivalent 
Preu: 25 € a partir del 01/02/2013 **

Gràcies a un acord amb el Departament de Benestar Social i Família, el carnet d'alberguista familiar és gratuït per a les famílies nombroses i famílies monoparentals de Catalunya. 
Documentació que cal presentar
DNI o NIE original del pare o mare 
Llibre de família o equivalent 
Original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o mare 
Preu: gratuït 

Carnet d'alberguista de grup: (2 disponibles als Serveis de Joventut del Pallars Sobirà) * 
Per a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d'ensenyament, ... (mínim 10 persones) 
El grup haurà d'estar format per joves fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup ja siguin professors o monitors. 
Documentació que cal presentar
Document de l'entitat, degudament signat i timbrat, conforme es sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom, NIF, adreça, i població de l'entitat. 
Preu: 16 € a partir del 01/02/2013 **


*Aquesta modalitat de carnet està exempta dels descomptes corresponents al Programa Avantatges amb el Carnet d'Alberguista.

** En compliment del Reial Decret Llei 20/2012 del 13 de juliol pel qual l'IVA general del 18% passa a ser del 21% i de l'augment de les taxes per a l'any 2013

Normativa

Carnets ISIC, ITIC i IYTC

El carnet d'estudiant internacional ISIC és un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC. 
El carnet ISIC t'acredita com a estudiant a qualsevol país del mon. Està reconegut per la Unesco i la Comunitat Europea i podràs gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món. 
Si no ets estudiant però ets jove fins a 25 anys o ets professor en actiu pots gaudir dels serveis i descomptes similars que ofereixen el carnet de jove internacional IYTC i el carnet de professor internacional ITIC. 


Carnet d'estudiant internacional ISIC: 
Per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., Cicles Formatius, Batxillerat, Universitat,...) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment. 
Validesa: Curs acadèmic vigent: de l'1 de setembre fins a 31 de desembre de l'any següent (15 mesos) 
Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Matrícula o certificat del centre conforme l'interessat/da està matriculat/da l'any acadèmic vigent. 
Preu: 9,23€ a partir del 1/09/2012 **

Carnet de professor internacional ITIC: 
Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena. 
Validesa: Curs acadèmic vigent: de l'1 de setembre fins a 31 de desembre de l'any següent (15 mesos) 

Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Carnet de docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l'interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l'any acadèmic vigent. 
Preu: 9,23€ a partir del 1/09/2012 **

Carnet de jove internacional IYTC: 
Per a joves de 12 fins a 25 anys inclosos 
Validesa: 1 any des de la data d'expedició 

Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Preu: 9,23€ a partir del 1/09/2012 **

Document Actions