Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els 10 perquès de la igualtat

 1. Perquè la igualtat és un dret.
  La Constitució afirma en el seu article 14 que els homes i les dones són iguals davant la Llei, mentre que la recent Llei 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva d’Homes i Dones, qüestiona qualsevol forma de discriminació envers les dones.
 2. Perquè existeix la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones.
  A destacar les mesures conegudes com a Mesures Innovadores a l’Empresa, com ara el Distintiu Empresarial en Matèria d’Igualtat, la Responsabilitat Social de les Empreses i, molt especialment, els Plans d’Igualtat.
 3. Perquè les estadístiques parlen de desigualtat.
  A Catalunya les dones amb estudis primaris (19,4%) tenen uns percentatges d’ocupació al voltant de 20 punts per sota dels masculins. El 79,9% de les persones ocupades a temps parcial són dones. El salari brut anual percebut per les dones representa el 69,7% del que reben els homes. Les dones ocupen el 33,7% de càrrecs directius, mentre que els homes ocupen el 66,3% restant. A més, en el sector empresarial hi ha la meitat de dones emprenedores (10,5%) que d’homes emprenedors (20,3%). Font: Anuari Dones i Treball 2007. Generalitat de Catalunya.
 4. Perquè cal posar fi als estereotips que discriminen
  “Per a les empreses de demà el que importa és el TALENT. Els estereotips constitueixen un luxe que no ens podem permetre’ns”. Benja Stig Fagerland, directora per a la Igualtat de Gènere a la Confederació de Comerç i Indústria de Noruega
 5. Perquè cal enderrocar les barreres que discriminen
  Les mesures positives que s’estan implementant a les empreses, les lleis, la formació i el canvi d’actituds estan ajudant que cada dia hi hagi més referents femenins en llocs tradicionalment considerats com a masculins
 6. Perquè és essencial la conciliació de la vida personal i familiar.
  Avui en dia nombroses empreses han adoptat de forma intel·ligent mesures per facilitar la conciliació de la vida personal i familiar dels seus treballadors i treballadores i, alhora, ofereixen altres tipus de compensacions socials i de flexibilitat. És el que anomenem Salari Emocional, un incentiu cada vegada més valorat en l’elecció d’una ocupació.
 7. Perquè la igualtat d’oportunitats forma part dels valors de les empreses socialment responsables.
  Les empreses socialment responsables han comprovat que, quan tot el personal de l’empresa assumeix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la posa en pràctica des dels diferents àmbits de decisió, se sent responsable del prestigi que adquireix l’organització davant d’altres i augmenta la seva adhesió als objectius i programa de l’organització.
 8. Perquè la igualtat significa atracció de talent
  Un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona conclou en relació a les dones universitàries que abandonen el mercat laboral per dedicar-se a la família, que aquest fet suposa un malbaratament de talent, tant per a ella com per a la resta de la societat. Per primer cop, aquesta cambra de comerç ha mesurat aquesta pèrdua econòmicament. La xifra ascendeix a 977 milions d’euros anuals a Catalunya. És evident, per tant, que cal conscienciar la societat en general sobre la necessitat d’aplicar mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar. L’impacte econòmic de la pèrdua del talent femení. Gabinet d’estudis econòmics. Gener de 2008. Ed. Cambra de Comerç de Barcelona.
 9. Perquè la igualtat és eficiència
  “Les empreses que tenen un major nombre de dones en els seus equips d’alta direcció, obtenen millors resultats financers que aquelles amb equips directius totalment masculins” Catalyst. The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. New York 2004
 10. Perquè la igualtat és possible.
  La igualtat d’oportunitats no és difícil de gestionar. El més important és conèixer i descobrir quines situacions actuen en la discriminació per poder posar en funcionament solucions a la mesura de la vostra empresa.

Document Actions