Classificació residus

Residus municipals

Són els residus domèstics, mobles vells, residus dels comerços, oficines, serveis i aquells residus assimilables als anteriors.

Podem entregar qualsevol residu municipal a les deixalleries comarcals.

 

Residus municipals ordinaris (RMO)

Els residus municipals ordinaris són aquells que generem quotidianament. La seva gestió depèn del tipus de residu.

Les 5-fraccions són els tipus de RMO més generats, és per això, que els usuaris comptem amb més opcions per la seva gestió.

 

Les 5 fraccions

RESIDU

GESTIÓ

Orgànica

porta a porta, contenidors, compostadors

Envàs lleuger

porta a porta, contenidors

Envàs de vidre

porta a porta, contenidors

Paper i cartró

porta a porta, contenidors

Rebuig

porta a porta, contenidors

 

Altres 

RESIDU

GESTIÓ

Tèxtils

contenidors càritas

Olis vegetals

 

Ferralla i metalls

 

Plàstics no envàs

 

 

Residus municipals voluminosos (RMV)

Residus que, per les seves dimensions, no podem gestionar a través dels mitjans convencionals de les 5-fraccions, com ara mobles, matalassos, portes, finestres, electrodomèstics etc.

Aquests residus els durem a la deixalleria o bé programarem una recollida.

 

Residus municipals especials (RME)

Residus que, pel caràcter tòxic o perillós de la seva composició, no podem gestionar a través dels mitjans convencionals de les 5-fraccions.

 

RESIDU

GESTIÓ

Piles

punts de recollida

Fluorescents i làmpades

punts de recollida

Medicaments

farmàcies

Dissolvents, pintures i vernissos

 

Olis minerals

 

Bateries

 

Electrodomèstics amb substàncies perilloses

 

Pneumàtics