Cultura

L'Àrea de Cultura del Consell Comarcal treballa essencialment en l'àmbit de l'activitat cultural (dinamització, creació, recuperació, etc.) i l'àmbit del patrimoni cultural (recerca, recuperació, difusió, etc.) partint del plantejament que la cultura és per al Pallars Sobirà un dels principals recursos disponibles, que necessita ser posat en valor i gestionat.

Contactar
Responsable: 
Xavier Català
Telèfon: 
973 620 107
Fax: 
973 620 078
Adreça: 

C/ Mig, 9
25560 Sort