Formació d’Adults 2010-2011

Descripció 

En el marc de l'aprendre al llarg de tota la vida, la formació d’adults és el conjunt d'activitats d’aprenentatge gràcies a les quals les persones adultes desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves competències tècniques i professionals. Actualment es porten a terme classes teoricoassistencials d’alfabetització bàsica i la informació, orientació i assessorament sobre serveis i recursos educatius existents al territori. I el suport i acompanyament als alumnes que vulguin seguir ensenyaments a distància a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya) mitjançant l’ús del Telecentre del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

 

Objectius

Millorar les capacitats i coneixements de les persones adultes de la comarca

Facilitar l’alfabetització de persones adultes que no saben llegir i escriure

Facilitar la informació necessària dels serveis i recursos existents al territori per obtenir un títol oficial (GES) o bé realitzar altres proves lliures

Derivar les persones interessades als serveis educatius existents al territori, tant presencials com a distància.

Funcions 

Classes de formació teoricoassistencial per als ensenyaments d’alfabetització bàsica. 

Manteniment d’una aula per a l’alfabetització bàsica de persones immigrades amb professorat voluntari.

Informació, orientació i assessorament sobre serveis i recursos educatius existents al territori.

Suport i acompanyament als alumnes que vulguin seguir ensenyaments a distància a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya) mitjançant l’ús gratuït  del Telecentre del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

 

Persones destinatàries

A la formació d’adults hi poden participar totes les persones majors de 18 anys de la comarca que ho sol·licitin. 

Adreça: Serveis Socials. Consell Comarcal del Pallars Sobirà. C/ del Mig, 9 de SORT

Contacte: Concertant entrevista al telèfon 973 620107

Preguntes més freqüents: 
Anuncis: