Perfil del contractant del Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Accés al Perfil del contractant del Consell Comarcal del Pallars Sobirà des de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Hi trobareu tots els anuncis de licitació, adjudicació i contractes concertats pel Consell Comarcal, i us hi podreu descarregar els plecs de clàusules particulars (si s'escau), els plecs tècnics i projectes constructius, i qualsevol altra documentació complementària relativa a les licitacions del Consell Comarcal.

Ves al web