Servei d’Atenció i Suport a les Famílies del Pallars Sobirà (SASF)

SUSPÈS TEMPORALMENT PER MANCA DE FONS

Descripció:

Servei d’orientació, atenció i assessorament a les famílies, adreçats a afavorir el benestar de les famílies amb fills i filles a càrrec que, sense incorporar teràpies individuals ni grupals, creen espais de consulta, orientació i assessorament per tal de plantejar, resoldre, derivar o oferir recursos a qüestions diverses de comunicació i relació que afecten l’àmbit familiar. 

Funcions:

Els principals objectius que es volen aconseguir amb aquest servei són els següents: - Proporcionar el suport informatiu, d’assessorament i d’atenció a les famílies, tant pares i mares, com fills i filles, que ho requereixen, en relació a conflictes personals, socials i/o familiars o que presentin dubtes o preocupacions en l’educació dels seus fills i filles- Prevenir situacions de negligències i/o maltractaments a infants i/o adolescents

Destinataris:

Aquest servei s’adreça  a pares, mares o tutors legals, especialment de famílies monoparentals, amb fills entre 0 i 18 anys, que tinguin la necessitat de rebre suport, informació, orientació, assessorament, atenció i ajut davant problemàtiques o dubtes referents a l’educació dels seus fills i filles, així com de trastorns de conducta, problemàtiques socials, etc,..., i que no estiguin en tractament a la xarxa de salut mental i també a joves i adolescents fins als 18 anys als quals calgui informar, assessorar i ajudar davant de conflictes personals i familiars. 

Contacte: 

Als Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, concertant entrevista al telèfon 973620107

Preguntes més freqüents: 
Anuncis: 
Documents: