Secretaria

Corresponen al secretari-interventor del Consell Comarcal les funcions de fe pública, d'assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i de comptabilitat.

Contactar
Responsable: 
Bernat Fernàndez
Telèfon: 
973 620 107
Fax: 
973 620 078
Adreça: 

C/ Mig, 9 
25560 Sort

Notícies: 
Preguntes més freqüents: