Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

                 

                                                     

 

Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista

 

Dies internacionals


8 de març, de la Dona

 

28 de maig, d'acció per a la salut de les dones

 

15 d’octubre, de les Dones en el Món Rural

 

25 de novembre, per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones

 

 

Documents


Protocol bàsic d’actuació en casos de violència masclista 


Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a la comarca del Pallars Sobirà. 2013

 

Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Pallars Sobirà 2016-2020

 

Manifest Unitari, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violencia envers les dones

 

 

Enllaços


Institut Català de les Dones
 

Comissió d'Igualtat   

 

 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones- SIAD,  és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.

SERVEIS:

  • Servei d’informació i assessorament, per informar les dones sobre l’exercici dels seus drets, proporcionant orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.

  • Assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions de violència masclista, coordinant l’actuació i efectuant les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari, per a l’abordatge d’aquest tipus de violència. 

  • Coordinació amb els serveis socials i altres recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.)

  • Servei d’Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres serveis. Els serveis d’assessorament jurídic els porta a terme una advocada amb coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere. 

  • Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis. Aquest servei el porta a terme una psicòloga amb la formació específica en l’atenció, detecció de situacions de violència masclista i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.

  • Treball amb la comunitat i el teixit associatiu femení- Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de dones.

Servei d’atenció i acolliment d’urgència        

Serveis que faciliten acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si escau, a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

 

Campanya de prevenció i detecció de les violències sexuals

Contacte
            Consell Comarcal Pallars Sobirà
            SIAD Pallars Sobirà
            Anna Rubio
            C/ Mig 9. 25560 Sort
            Telèfon 973620107
            [email protected]
            [email protected]
Horari
            De dilluns a dijous de 10 a 13h i amb cita prèvia
Preguntes més freqüents: 
Anuncis: