Transport

El Consell Comarcal s'encarrega de la coordinació tant del transport de viatgers com del transport escolar.

Des de l'any 1991 el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, juntament amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, estan portant a terme un seguit d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera a la nostra comarca. Aquestes actuacions tenen com objectiu millorar o complementar les comunicacions ja existents i facilitar una millor integració de tots els municipis i la comunicació amb altres comarques.

Contactar
Responsable: 
Marisol Feliu
Telèfon: 
973 620 107
Fax: 
973 620 078
Adreça: 

C/ Mig, 9
25560 Sort

Preguntes més freqüents: