Transport adaptat

Descripció 

El servei de transport adaptat  és un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.

 

Objectiu

Possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir la seva integració.

 

Funcions

Trasllat als serveis socials especialitzats o aquells altres que permetin garantir la integració de les persones usuàries, i les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent. 

 

Persones destinatàries

Les persones destinatàries han d’estar empadronades i ser residents a qualsevol dels municipis de la comarca del Pallars Sobirà: 

Usuaris dels serveis de centres de dia per a gent gran d’Esterri d’Àneu i, Serafí Casanovas, de Sort.

Residents a les residències per a gent gran d’Esterri d’Àneu i, Serafí Casanovas, de Sort

Altres persones en situació de discapacitat o dependència

 

Adreça i telèfon:

Serveis Socials - Consell Comarcal del Pallars Sobirà
C/ del Mig, 9
25560 SORT
Tel. 973 620107
Horaris d’atenció: Cal concertar cita

Notícies: 
Preguntes més freqüents: 
Anuncis: