Com formalitzar una reclamació i/o denúncia de consum?

Quan tenim un conflicte amb alguna empresa o establiment i volem reclamar i/o  denunciar els fets ocorreguts, cal emplenar el full oficial de reclamació/denúncia i adjuntar tota la documentació fotocopiada que motivi la reclamació i/o denúncia. 

Presenteu-la a l'oficina comarcal d'informació a les persones consumidores, OCIC del Pallars Sobirà, que trobareu al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Tef: 973620107

[email protected]

Podeu trobar el full oficial de reclamació i/o denúncia en aquesta web a l'apartat de notícies.