Què cal saber sobre les activitats de lleure per a menors?

Recursos sobre... L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS D'ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS 

FAQ del Decret 137/2003, sobre activitats de lleure infantil i juvenil  

Document que recull les principals indicacions del Decret 137/2003 que regula les activitats que realitzen les entitats d'educació en el lleure infantil i juvenil per a menors de 18 anys sobre diferents temes com: les activitats esportives, els premonitors, l'assegurança i altres.

 

Guia de notificació d'activitats

Informació que explica com notificar les activitats de lleure amb infants i joves regulades pel Decret 137/2003. La notificació d'aquestes activitats és important per vetllar per la seguretat de les persones assistents.

Des d'aquesta pàgina també es pot accedir a:

Programa informàtic per enregistrar notificacions d'activitats de lleure 

Consulta de les notificacions per a entitats de lleure 

Consulta de les notificacions per a organismes 

 

Publicació: Anem preparats

Publicació en format paper i web on s'ofereixen les informacions i les recomanacions necessàries per organitzar totes les activitats d'educació en el lleure amb menors de 18 anys.

 

Guia: Salut alimentària a les activitats d'estiu

El Servei de Salut Alimentària dels Serveis Territorials de Salut a Girona, amb la col·laboració de la Coordinació Territorial de Joventut a Girona, ha editat un quadríptic per tal d'informar dels punts principals de la normativa en matèria de salut que cal considerar a les activitats d'estiu on se serveix menjar als infants.

 

Treballar de monitor/a d'educació en el lleure
És un recull de normatives, requisits que cal complir per treballar de monitor/a, les feines que es poden realitzar, el conveni col·lectiu del sector de lleure educatiu i sociocultural i les entitats que ofereixen feina de monitor/a.

 

Sessió informativa al territori: El decret d'activitats d'educació en el lleure per a infants i joves menors de 18 anys
Sessió informativa que s'ofereix als ens locals i entitats que sol·licitin la seva organització.

 

Dossier temàtic: L'organització d'activitats d'estiu per a menors de 18 anys 
Aquest dossier temàtic és una selecció de la documentació disponible al Centre de Documentació Juvenil, a la xarxa de biblioteques especialitzades de la Generalitat, al catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya i de recursos disponibles a la xarxa sobre l'organització d'activitats d'estiu.

 

:: L'article

Lleure educatiu: professionalitat, qualitat i seguretat

Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (d'Acellec)

Descarregar l'arxiu en format PDF 

Font: Butlletí E-Joventut 22/04/2012