Organigrama

COMPOSICIÓ DELS CÀRRECS DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

PRESIDENT

 • Sr. Carlos L. Isus Castellarnau

GERENT

 • Sra. Mª Pilar Tomàs Chavalí

VICEPRESIDENTS

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL - CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

 • Sr. Llàtzer Sibís Goset
 • Sra. Anna Panisello Mas
 • Sr. Jordi Altieri Montserrat
 • Sr. Carlos L. Isus Castellarnau
 • Sr. Albert Vilardell Capell

TRESORERA

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 • President: Ferran Lloret Riart (CIU)
 • Sr. Joan Cosme Fondevila Peró (ERC-AM)
 • Sr. Josep Farrera Montané (FM)
 • Sra. Laia Batalla Carrera (CUP-PA)
 • Sr. Ramon Ros Laguia (CP)

MESA DE CONTRACTACIÓ

 • President: Sr. Carlos L. Isus Castellarnau
 • Sr. Jordi Altieri Montserrat
 • Sr. Salvador Tomàs Bosch
 • Sr. Llàtzer Sibís Goset
 • Sr. Ramon Villuendas Palobart
 • Sr. Jordi Gasia Perna
 • Sra. Làia Batalla Carrera
 • Sr. Ramon Ros Laguia
 • Sr. Tomàs Sentenach Isus, serveis tècnics comarcals
 • El secretari-interventor de la corporació que actuarà com a secretari de la mesa el del Consell Comarcal o el membre del personal del Consell Comarcal en que delegui.

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL

Integrada pel president i pels altres divuit consellers comarcals