Organigrama

COMPOSICIÓ DELS CÀRRECS DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

PRESIDENT

 • Sr. Gerard Sabarich Fernández-Coto

GERENT

 • Sra. Mª Pilar Tomàs Chavalí

VICEPRESIDENTS

 • Sra. Imma Gallardo Barceló
 • Sr. Salvador Tomàs Bosch
 • Sr. Ferran Lloret Riart 

JUNTA DE GOVERN LOCAL - CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

 • Sr. Gerard Sabarich Fernández-Coto
 • Sra. Imma Gallardo Barceló
 • Sr. Salvador Tomàs Boxch
 • Sr. Ferran Lloret Riart

TRESORERA

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 • Sr. Josep Vidal Bringué (ERC-AM)
 • Sr. Ferran Lloret Riart (JxC)
 • Sr. Raimon Monterde Alberich (SP)
 • Sr. Llorenç Sánchez Abrié (No adscrit)